PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Van Staveren Hairstylisten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Staveren Hairstylisten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier/afspraakformulier op de website aan Van Staveren Hairstylisten verstrekt. Van Staveren Hairstylisten kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres 

WAAROM VAN STAVEREN HAIRSTYLISTEN GEGEVENS NODIG HEEFT
Van Staveren Hairstylisten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Van Staveren Hairstylisten uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG VAN STAVEREN HAIRSTYLISTEN GEGEVENS BEWAART
Van Staveren Hairstylisten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Van Staveren Hairstylisten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK
Op de website van Van Staveren Hairstylisten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Staveren Hairstylisten gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Van Staveren Hairstylisten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Van Staveren Hairstylisten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Staveren Hairstylisten heeft hier geen invloed op. Van Staveren Hairstylisten heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mirandavanstaveren@hotmail.com. Van Staveren Hairstylisten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Van Staveren Hairstylisten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Staveren Hairstylisten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Staveren Hairstylisten verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Staveren Hairstylisten op via mirandavanstaveren@hotmail.com. www.hairstyling-vanstaveren.nl is een website van Van Staveren Hairstylisten. Van Staveren Hairstylisten is als volgt te bereiken: 

Postadres: Einsteinstraat 203, 6533 NL Nijmegen
Vestigingsadres: Einsteinstraat 203, 6533 NL Nijmegen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 10017274
Telefoon: 024-3554658
E-mailadres: mirandavanstaveren@hotmail.com